Benieuwd naar meer? Contacteer ons via +32 15 63 52 21 info@elugie.be

Duurzaamheid

Met een CHi-elektriciteitscentrale kan u de komende 20 jaar groene stroom opwekken uit hernieuwbare bronnen: dag en nacht, het hele jaar door. De elektriciteit die u ter plaatse produceert met waterstof uit gas of groengas is duurzamer dan elektriciteit van het stroomnet.
 

Groene stroom opwekken met CHi

Dankzij de innovatieve waterstoftechnologie van CHi kan u zelf groene stroom opwekken met waterstof uit gas of groengas (CH4): synthetisch methaan gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Met waterstof uit gas is de CO2-reductie 20 tot 50%, met waterstof uit groengas 100%.

Elugie en haar partners produceren energie uit zon, wind en biogas uit landbouw- en afvalstromen en injecteren dat als groengas in het traditionele gasnetwerk – deze techniek, bekend als Power-to-Gas of Waste-to-Gas, is bedoeld om energie op te slaan voor langere perioden. De brandstofcel van uw elektriciteitscentrale kraakt het CO-neutrale gas tot waterstof en voegt zuurstof toe om elektriciteit te genereren; de enige uitstoot die er rest is waterdamp. Zo kan u op elk moment groene elektriciteit produceren uit al even groen gas. U kiest zelf uw groene energiebron en gasleverancier via het online my CHi-platform.

Duurzaam verbruiken met CHi

Het rendement van uw waterstofcentrale is ruim 43% hoger dan dat van klassieke krachtcentrales. De restwarmte gaat ook niet verloren: de warmte die tijdens de omzetting vrijkomt wordt hergebruikt voor centrale verwarming, vloerverwarming of warm water. Omdat u de elektriciteit ter plaatse opwekt, waar u ze gebruikt, is er van energieverlies tijdens transport geen sprake.

CHi produceert niet alleen onafhankelijk van het elektriciteitsnet, maar ook als er geen zonne- en windenergie aanwezig is. U kan het hele jaar door constant elektriciteit opwekken met waterstof uit gas of groengas in uw eigen huis of gebouw. CHi is aangesloten op uw gasaansluiting. Het gasnet kan over de seizoenen heen duurzame energie opslaan, en wel tot 1.000 keer meer dan het elektriciteitsnet. Dit maakt de weg naar 100% duurzaam echt mogelijk.

Bereken uw besparing
Lees meer over de elektriciteitscentrale
De energiecentrales hebben alleen een beetje waterstof als uitstoot.
Roel Van HoveBioshop

Meer voordelen:

Energievrijheid

Word onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Energievrijheid

Besparing

Bespaar tot 40% op
uw energiefactuur.
Besparing
Bereken uw besparing
of vraag meer info aan onze energie-experts