ELUGIE PROJECT ONTWIKKELING SERVICE

Eerste afspraak

Tijdens een vrijblijvend en kennismakend gesprek wordt door onze medewerker onze missie en werking kort toegelicht en wordt alle informatie om een correcte nulmeting te maken verzameld.

Nulmeting

Opdat de klant de algemene impact van de Elugie mini energie centrale objectief zou kunnen beoordelen, wordt er eerst een nulmeting uitgevoerd op basis van de bestaande energie verbruiken. Deze nulmeting geeft een duidelijk zicht op de huidige  ecologische voetafdruk van uw organisatie.

Dimensionering

Op basis van de opgegeven verbruiken en eventuele aanwezige eigen productie installaties, wordt er door onze calculatoren een dimensionering van de Elugie mini energie centrale opgesteld en de impact op sociaal, ecologisch als economisch vlak in kaart gebracht.
In de sociale en ecologische analyse wordt er op basis van de Vlaamse emissie referentiewaarde de milieu impact van het project in kaart gebracht en wordt de invloed van het Elugie total care programma duidelijk verantwoord via het certificatie systeem van onze partners CO2logic en AIB Vinçotte.

In de financiële calculatie wordt rekening gehouden met de huidige energie prijzen van de klant en worden deze met een vooropgestelde indexatie jaarlijks verhoogd. Alle kosten en baten die aan het project gepaard gaan worden duidelijk opgesteld en in een totaaloverzicht opgesteld.
Tevens wordt de invloed van eventuele bancaire financiering of het Elugie afbetalingsplan opgesteld zodat u een duidelijk beeld heeft op de cashflow van het project én de invloed ervan op uw totale energie factuur.

Opstellen van het lastenboek

Als turn-key contractor beschikt Elugie over verschillende lastenboeken, afhankelijk van de eisen en wensen van de klant. Elugie werkt in haar lastenboeken steeds met hoogwaardige montage materialen die een garantie geven voor een goede werking van uw mini energiecentrale gedurende de gehele exploitatietermijn van het project.

Uitvoering van het project

Nadat u de beslissing hebt genomen om het project te laten uitvoeren door Elugie of één van haar partners, dan wordt er in samenspraak een plan van aanpak met tijdschema opgesteld zodat u een duidelijk beeld krijgt wanneer uw mini energiecentrale operationeel zal zijn.
Uiteraard wordt de energiecentrale door de officiële instanties gekeurd ( keuring van de uitbreiding van de bestaande gas- en elektriciteitsinstallatie) en begeleidt Elugie u in de verdere administratieve afhandeling van het project.

Service en onderhoud

Bij de definitieve offerte van uw mini energiecentrale hoort er automatisch een all-in omnium service- en onderhoudscontract. Dit contract wordt bij akkoord van de offerte ondertekend door beide partijen en gaat in werking vanaf de dag van oplevering van het project. Zo heeft u een totaalgarantie vanaf de eerste dag dat uw mini energiecentrale in werking is, en dit voor een minimale periode van 10 jaar!

2016-12-27T22:01:03+00:00