//Duurzaamheid en de positie van de Elugie energie centrales in ons huidig en toekomstig energie beeld

Duurzaamheid en de positie van de Elugie energie centrales in ons huidig en toekomstig energie beeld

Lokale productie van elektriciteit is veel efficiënter dan het produceren van elektriciteit in grote centrales. Dit vooral omdat het grootste deel van de primaire energie bij decentrale productie optimaal benut wordt. In de klassieke grote centrales gaat tot maar liefst tot 75% van de primaire energie verloren onder de vorm van warmte, transmissie- en distributie verliezen.

Bij toepassing van een decentrale energie productie door middel van de Elugie centrale, wordt tot maar liefst 85% van de primaire energie gevaloriseerd !

Volgens bijlage I van het Energiebesluit en artikel 6.2.4 §1 en artikel 6.2.4 §2 van ditzelfde besluit, wordt er door gebruik te maken van de Elugie energie centrale een relatieve primaire energiebesparing gerealiseerd van maar liefst 43,19% !

2017-12-13T23:49:01+00:00