//Duurzaamheid: Ga voor 100% Duurzaam

Duurzaamheid

Waterstof de weg naar 100% duurzaam

Wanneer we op dit moment 100% groene stroom aankopen van het net, dan zal er nog steeds een behoorlijk percentage van de stroom die men werkelijk lokaal verbruikt alsnog fossiel zijn ( ook al is deze CO2 gecompenseerd met zon of wind ! ). Dit omdat onze afname nu eenmaal niet overeenstemt met de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
Opslag? De oefening is al lang gemaakt door verschillende universiteiten, met enkel zonne- , wind energie en batterij opslag kan men het licht niet aan houden in onze gebouwen. Batterij opslag is voor korte termijn opslag. Waterstof en power to gas is voor lange termijn opslag.

Elugie levert groengas voor de Elugie community

Elugie zorgt ervoor dat elke kwh groengas die wordt verbruikt om waterstof te maken met de mini energie centrale elders in Europa in het gasnet wordt geïnjecteerd. Elugie werkt samen met partners die biogas en power to gas productie faciliteiten exploiteren, vooral in UK en Duitsland. Elk kwartaal krijgt u een Europees certificaat van garantie van oorsprong dat uw geleverde groengas 100% uit biologisch afval, waterzuivering of uit zon en wind werd geproduceerd. U mag er zeker van zijn, groenere energie bestaat er niet.

Power to gas

De oplossing ligt in opslag van zonne- en windenergie in waterstof wat geïnjecteerd kan worden in het aardgasnet. In het aardgasnet kan energie voor langere perioden opgeslagen worden aan een haalbare kost t.o.v. het stroomnet. Vervolgens kunnen kleinschalige efficiënte energie centrales zoals de Elugie brandstofcel overal in elk gebouw terug energie maken op basis van het afname profiel van het gebouw.

Bovendien kan de Elugie Brandstofcel het net helpen in balans met zon en wind energie.
Dit principe noemt men power to gas en is waarschijnlijk de enige weg richting 100% duurzaam.
Op deze manier kan niet enkel lokaal groene stroom geproduceerd worden op elk moment maar kan ook het hele gasnet verduurzaamd worden voor verwarming/industrie en groene mobiliteit.