Home/Geen categorie/Duurzaamheid: Ga voor 100% Duurzaam

Duurzaamheid

Waterstof de weg naar 100% duurzaam

Wanneer we op dit moment 100% groene stroom aankopen van het net, dan zal er nog steeds een behoorlijk percentage van de stroom die men werkelijk lokaal verbruikt alsnog fossiel zijn ( ook al is deze CO2 gecompenseerd met zon of wind ! ). Dit omdat onze afname nu eenmaal niet overeenstemt met de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
Opslag? De oefening is al lang gemaakt door verschillende universiteiten, met enkel zonne- , wind energie en batterij opslag kan men het licht niet aan houden in onze gebouwen. Batterij opslag is voor korte termijn opslag. Waterstof en power to gas is voor lange termijn opslag.

Elugie levert groengas voor de Elugie community

Om de energie prijs voor de afnemers in de Elugie Commnity zo gunstig mogelijk te maken levert Elugie groengas:
Omdat waterstof uit wind en zon momenteel 4 keer zo duur is dan waterstof uit aardgas gebruikt Elugie aardgas om de mini energie centrale waterstof en stroom te laten maken. De vrijgekomen CO2 wordt in Carbon offset projecten CO2 NEUTRAAL gemaakt en gecetificeert door AIB Vincotte volgens de PAS2060 om zo groengas te bekomen, aardgas waarvan de CO2 uuitstoot neutraal wodt gemaakt.
Dit om toch vandaag al de maximale maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze afnemers in de Elugie community.
Elugie werkt hiervoor samen met haar patner CO2 Logic www.co2logic.com

Power to gas

De oplossing ligt in opslag van zonne- en windenergie in waterstof wat geinjecteed kan worden in het aardgasnet. In het aadgasnet kan energie voor langere perioden opgeslagen worden aan een haalbare kost t.o.v. het stroomnet. Vervolgens kunnen kleinschalige efficiënte energie centrales zoals de Elugie brandstofcel overal in elk gebouw terug energie maken op basis van het afname profiel van het gebouw.
Bovendien kan de Elugie Bandstofcel het net helpen in balans met zon en wind energie.
Dit principe noemt men power to gas en is waaschijnlijk de enige weg richting 100% duurzaam.
Opdeze manier kanniet enkel lokaal groenestroom geproduceert worden op elk momentmaarkanook het hele gasnet verduurzaamd worden voor verwarming/industrie en groene mobiliteit.

2016-12-27T22:01:03+00:00